Házirend

Kedves Vendégeink!

Házirendünk célja, hogy Vendégeink a szükséges információk birtokában nyugodtan pihenhessenek.
A Vendégházban csak azok a Vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják. Valamint felelősséget vállalnak a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért. A Házirend a Vendégházban tartózkodó valamennyi Vendégre vonatkozik.

1. Felelősségvállalás

1.1 A Vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
1.2 A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
1.3 A Vendégház területére -beleértve annak kertjét – behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.
1.4 A vendégházban, annak udvarán több olyan terület, illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet – ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (tűzrakás, lépcsők, kerti hinták, stb.)

2. Reklamáció

2.1 Amennyiben a tartózkodás alatt a Vendégházzal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

3. Érkezés és távozás

3.1 A szálláshely az érkezés napján 12 órától 16 óráig foglalható el, az elutazás napján 14 óráig áll rendelkezésre. „Zöld Cica hétköznapok” csomag esetén a szálláshely a pénteki távozás napján 19 óráig áll rendelkezésre.
3.2 A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adnia szállásadó részére. Ennek időpontjáról előre tájékoztassa a szállásadót. Amennyiben a távozáskor szállásadó nem tud személyesen megjelenni, a kulcsot a vendégház bezárása után a kijelölt széfben kell elhelyezni.

4. Vendégház elhagyása

4.1 Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni.
4.2 A Vendégház elhagyásakor zárják be az ajtót és csukják be az ablakokat.

5. Háziállat

5.1 Háziállatot tilos engedély nélkül a Vendégházba bevinni. Kutyákra vonatkozó szabályok: 18-as pont.

6. Vészhelyzet

6.1 Tűz esetén azonnal kezdje a mentést és hívja a tűzoltókat 105-ös számon majd azt követően a szállásadót!

7. Zenehallgatás és bulik tartása

7.1 A Vendégház lakóövezetben található, így a szomszédok zavartalan pihenése, valamint a helyi csendrendelet miatt hangos bulik rendezésére nem alkalmas.

8. Dohányzás és tűzvédelem

8.1 Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos.
8.2 A kertben a dohányzás kulturált formában, hamutartót használva engedélyezett.
8.3 A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.
8.4 Bármilyen nemű nyílt láng (pl.: gyertya) használata tilos!

9. Tűzrakás és grillezés

9.1 Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve, a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos.
A tüzet/parazsat soha ne hagyják őrizetlenül és a tűzrakás végeztével mindig gondoskodjanak a tűz eloltásáról.

10. Parkolás

10.1 Parkolni legfeljebb 3 autóval lehet.

11. Berendezési tárgyak használata

11.1 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat kérjük ne vegyék el a helyükről.
11.2 A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, stb.), kérjük ne vigyék ki a kertbe.
11.3 Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

12. Tisztaság és takarítás

12.1 Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. A Vendégek ottlétük alatt maguk ügyelnek a tisztaságra.
12.2 Elutazáskor az Vendégházban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.
12.3 A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt huzattal,  valamint a végső takarítást.
12.4 A tisztaság fenntartása érdekében kérjük használjanak váltócipőt, papucsot a Vendégházban.

13. Étkezés és a konyha használata

13.1 Kérjük, hogy a hálószobákban ne étkezzenek.
13.2 A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.
13.4 Távozás előtt a használt edényeket, evőeszközöket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.
13.5 A mosogatógép és a mosógép használatához kérjük tájékozódjanak a használati utasításokból, ha szükséges, szívesen segítünk.

14. Szemét elhelyezése

14.1 Kérjük, hogy a szemetet szelektíven gyűjtsék. A műanyag, alumínium flakonokat, a kertben található kisebb méretű kukába tegyék.
14.2 A háztartási szemét gyűjtése konyhai és fürdőszobai szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki a kertben található nagy fekete kukába. Újabb szemeteszsák a konyhában található.

15. Fűtés

15.1 A Vendégház gázközponti fűtéssel rendelkezik, a kazán az előszobában található.
15.2 A hőmérséklet beállításában kérje a házigazda segítségét.

16. Kert és melléképületek

16.1 A ház melléképületét (tároló) Vendégeink nem használhatják.
16.2 A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére.
16.3 A kerti játékokat mindenki a saját felelősségére használhatja.

17. Eltört vagy elromlott tárgyak

17.1 Amennyiben ottlétük alatt valamilyen használati eszköz eltörik vagy elromlik, kérjük haladéktalanul jelezzék felénk, hogy mielőbb pótolni tudjuk, illetve a javításról gondoskodni tudjunk.
17.2 Mint minden háztartásban, a Vendégházban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a lenti elérhetőségek valamelyikén.

18. Szabályok kutyával érkezőknek

A Zöld Cica Vendégház kutyabarát szállás. Az alábbi feltételekkel szeretettel várjuk a kutyával érkező vendégeket:
18.1 Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, mások testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse.
18.2 Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki.
18.3 A kutyát ágyra, ágyneműre, kanapéra felengedni szigorúan tilos.
18.4 A hálószobákban nem tartózkodhatnak kutyák.
18.5 A kutyát az épületben egyedül hagyni nem szabad, amennyiben a kutyus (természete, egészsége…stb miatt) a kertben nem hagyható magára,  a gazdi a kutyát köteles magával vinni.
18.6 A kutyapiszok eltakarítása a kertből a gazdi feladata.
18.7 A vendégházban és annak kertjében a kutya által okozott károkért a gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Alapvető elvárások a hozzánk érkező kutyákkal szemben:
18.8 Ne legyen agresszív se emberekkel, se más kutyákkal szemben.
18.9 Ápoltan érkezzen a vendégházba.
18.10 Élősködők ellen védett legyen.
18.11 Hatóságilag előírt, kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a gazdinak bizonyítani kell tudnia. Kérjük, hozza magával a kutya oltási könyvét.

19. Egyéb rendelkezések

19.1 Fenntartjuk a jogot, hogy megválogassuk a vendégkörünket.
19.2 A Vendégházból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!
19.3 A lopás, szándékos károkozás minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után.
19.4 Kérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
19.5 A Vendégház nem tud felelősséget vállalni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, áramszünet, stb.).

Értesítési cím: 1161 Budapest, Szent Imre utca 14.
Telefon: +36-70-346-8179

Köszönjük, hogy elolvasta és tiszteletben tartja vendégházunk Házirendjét.
Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

 

A Zöld Cica Vendégház tulajdonosai

Zöld Cica Vendégház

Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Üzemeltető: e-Home Design Kft.
Adószám: 25527423-2-42
Működési engedély száma: EG21002222
Cím: 8380 Hévíz, Egregyi utca 64/A
Postacím: 1161 Budapest, Szent Imre utca 14.
Email: info@zoldcica.hu
Telefon: + 36 (70) 346 8179
Web: www.zoldcica.hu