Házirend

ZÖLD CICA Vendégház

Kedves Vendégeink!

Házirendünk célja, hogy Vendégeink a szükséges információk birtokában nyugodtan pihenhessenek.
A Vendégházban csak azok a Vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják. Valamint felelősséget vállalnak a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért. A Házirend a Vendégházban tartózkodó valamennyi Vendégre vonatkozik.

1. Felelősségvállalás

1.1 A Vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
1.2 A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
1.3 A Vendégház területére -beleértve annak kertjét – behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.
1.4 A vendégházban, annak udvarán több olyan terület, illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet – ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (tűzrakás, lépcsők, kerti hinták, stb.)

2. Reklamáció

2.1 Amennyiben a tartózkodás alatt a Vendégházzal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

3. Érkezés és távozás

3.1 A szálláshely az érkezés napján 12 órától 16 óráig foglalható el, az elutazás napján 14 óráig áll rendelkezésre. „Zöld Cica hétköznapok” csomag esetén a szálláshely a pénteki távozás napján 19 óráig áll rendelkezésre.                              Amennyiben érkezéskor szállásadó nem tud személyesen megjelenni, a kulcs a vendégház kulcsszéfében kerül elhelyezésre, szállásadó a kódot érkezéskor sms- ben, telefonon vagy e-mailben bocsájtja rendelkezésre.
3.2 A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adnia szállásadó részére. Ennek időpontjáról előre tájékoztassa a szállásadót. Amennyiben a távozáskor szállásadó nem tud személyesen megjelenni, a kulcsot a vendégház bezárása után a kijelölt széfben kell elhelyezni.

4. Vendégház elhagyása

4.1 Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni.
4.2 A Vendégház elhagyásakor zárják be az ajtót és csukják be az ablakokat.

5. Háziállat

5.1 Háziállatot tilos engedély nélkül a Vendégházba bevinni. Kutyákra vonatkozó szabályok: 18-as pont.

6. Vészhelyzet

6.1 Tűz esetén azonnal kezdje a mentést és hívja a tűzoltókat 105-ös számon majd azt követően a szállásadót!

7. Zenehallgatás és bulik tartása

7.1 A Vendégház lakóövezetben található, így a szomszédok zavartalan pihenése, valamint a helyi csendrendelet miatt hangos bulik rendezésére nem alkalmas.

8. Dohányzás és tűzvédelem

8.1 Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos.
8.2 A kertben a dohányzás kulturált formában, hamutartót használva engedélyezett.
8.3 A szobákba tilos bevinni bárminemű gyúlékony anyagot, eszközt.
8.4 Bármilyen nemű nyílt láng (pl.: gyertya) használata tilos!

9. Tűzrakás és grillezés

9.1 Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve, a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos.
A tüzet/parazsat soha ne hagyják őrizetlenül és a tűzrakás végeztével mindig gondoskodjanak a tűz eloltásáról.

10. Parkolás

10.1 Parkolni legfeljebb 3 autóval lehet.

11. Berendezési tárgyak használata

11.1 Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat kérjük ne vegyék el a helyükről.
11.2 A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, stb.), kérjük ne vigyék ki a kertbe.
11.3 Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

12. Tisztaság és takarítás

12.1 Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a Vendégeket. A Vendégek ottlétük alatt maguk ügyelnek a tisztaságra.
12.2 Elutazáskor az Vendégházban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet.
12.3 A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt huzattal, valamint a végső takarítást. Egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén: takarítás hetente egyszer ágynemű és törölköző cserével.
12.4 A tisztaság fenntartása érdekében kérjük használjanak váltócipőt, papucsot a Vendégházban.

13. Étkezés és a konyha használata

13.1 Kérjük, hogy a hálószobákban ne étkezzenek.
13.2 A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.
13.4 Távozás előtt a használt edényeket, evőeszközöket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.
13.5 A mosogatógép és a mosógép használatához kérjük tájékozódjanak a használati utasításokból, ha szükséges, szívesen segítünk.

14. Szemét elhelyezése

14.1 Kérjük, hogy a szemetet szelektíven gyűjtsék. A műanyag, alumínium flakonokat, a kertben található kisebb méretű kukába tegyék.
14.2 A háztartási szemét gyűjtése konyhai és fürdőszobai szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki a kertben található nagy fekete kukába. Újabb szemeteszsák a konyhában található.

15. Fűtés

15.1 A Vendégház gázközponti fűtéssel rendelkezik, a kazán az előszobában található.
15.2 A hőmérséklet beállításában kérje a házigazda segítségét.

16. Kert és melléképületek

16.1 A ház melléképületét (tároló) Vendégeink nem használhatják.
16.2 A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére.
16.3 A kerti játékokat mindenki a saját felelősségére használhatja.

17. Eltört vagy elromlott tárgyak

17.1 Amennyiben ottlétük alatt valamilyen használati eszköz eltörik vagy elromlik, kérjük haladéktalanul jelezzék felénk, hogy mielőbb pótolni tudjuk, illetve a javításról gondoskodni tudjunk.
17.2 Mint minden háztartásban, a Vendégházban is előfordulhat, hogy valami a Vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a lenti elérhetőségek valamelyikén.

18. Szabályok kutyával érkezőknek

A Zöld Cica Vendégház kutyabarát szállás. Az alábbi feltételekkel szeretettel várjuk a kutyával érkező vendégeket:
18.1 Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, mások testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse.
18.2 Az állattartó köteles arról gondoskodni, hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki.
18.3 A kutyát ágyra, ágyneműre, kanapéra felengedni szigorúan tilos.
18.4 A hálószobákban nem tartózkodhatnak kutyák.
18.5 A kutyát az épületben egyedül hagyni nem szabad, amennyiben a kutyus (természete, egészsége…stb miatt) a kertben nem hagyható magára,  a gazdi a kutyát köteles magával vinni.
18.6 A kutyapiszok eltakarítása a kertből a gazdi feladata.
18.7 A vendégházban és annak kertjében a kutya által okozott károkért a gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Alapvető elvárások a hozzánk érkező kutyákkal szemben:
18.8 Ne legyen agresszív se emberekkel, se más kutyákkal szemben.
18.9 Ápoltan érkezzen a vendégházba.
18.10 Élősködők ellen védett legyen.
18.11 Hatóságilag előírt, kötelező oltásokkal rendelkeznie kell, és ezt a gazdinak bizonyítani kell tudnia. Kérjük, hozza magával a kutya oltási könyvét.

19. Egyéb rendelkezések

19.1 Fenntartjuk a jogot, hogy megválogassuk a vendégkörünket.
19.2 A Vendégházból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!
19.3 A lopás, szándékos károkozás minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után.
19.4 Kérjük, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
19.5 A Vendégház nem tud felelősséget vállalni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, áramszünet, stb.).

Köszönjük, hogy elolvasta és tiszteletben tartja vendégházunk Házirendjét.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

A Zöld Cica Vendégház tulajdonosai

Szilvia és Péter

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Adószám: 25527423-2-42

Működési engedély száma: EG21002222

Cím: 8380 Hévíz, Egregyi utca 64/A

Értesítési és Postacím: 1161 Budapest, Szent Imre utca 14.
Email: info@zoldcica.hu

Telefon: + 36 (70) 346 8179

Web: www.zoldcica.hu